Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Blog BFYhealth

Thông tin cá nhân nào bị thu thập 

 • Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.
 • Cách Thông tin địa chỉ email khi bạn đăng kí nhận thông tin từ trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi không yêu cầu bất cứ thông tin nào về số tài khoản ngân hàng, hay các thẻ tín dụng. Nếu bạn cung cấp bạn tự chịu trách nhiệm về việc đó.

Cookies

 • Chúng tôi lưu cookie tạm thời khi bạn viết bình luận trên trang web chúng tôi (nếu trình duyệt của bạn cho phép lưu)
 • Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân, khi bạn đóng trình duyệt nó sẽ được gỡ.
 • Khi bạn đăng nhập chúng tôi cũng sẽ lưu lại cookie.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

 • Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp Luật.
 • Nếu có phát sinh giao dịch với nhà cung cấp (bên thứ ba) thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho nhà cung cấp để họ giao hàng cho bạn theo đúng yêu cầu của bạn.

Các quyền hạn của bạn 

 • Bạn có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình khi bạn đăng kí và đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
 • Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi không cung cấp thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.

Các liên kết bên thứ ba

 • Website chúng tôi có liên kết với các nhà cung cấp ( bên thứ ba). Nếu bạn cung cấp thông tin cho nhà cung cấp thì chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc đó.