Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Danmarks Kommunistiske Parti: Historie og Nutid

Danmarks Kommunistiske Parti: Historie og Nutid

These Are The Last Five Communist Countries

communist party of denmark

Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD), eller Communist Party of Denmark (CPD) på engelsk, er en dansk kommunistisk parti. Partiet blev grundlagt i 1919 som Socialdemokratisk Venstreparti (SF), men udbrydere fra partiet grundlagde KPiD i 1920.

Partiet var engageret i den internationale kommunistiske bevægelse og var det største kommunistiske parti i Danmark indtil midten af 1960’erne. I 1990’erne og begyndelsen af ​​2000’erne var partiet imidlertid i dyb krise og fik kun et par tusinde medlemmer. I dag er partiet stadig aktivt og deltager i folkelige bevægelser og valg.

I denne artikel vil vi se nærmere på historien, ideologien og den aktuelle situation for KPiD.

Historie

KPiD’s historie kan spores tilbage til 1920, da partiet blev grundlagt af udbrydere fra Socialdemokratisk Venstreparti (SF). Partiet var stærkt påvirket af den russiske revolution og var dedikeret til at etablere socialismen i Danmark.

I de tidlige år blev partiet udsat for både intern og ekstern kritik og undertrykkelse. I 1929 blev partiet forbudt, men overlevede non-the-less under jorden. Under Anden Verdenskrig var partiet involveret i modstandsbevægelsen mod nazisterne og samarbejdede med andre socialistiske og antifascistiske grupper for at kæmpe mod besættelsesmagten.

Efter krigen blev partiet legaliseret igen og var aktivt deltager i social- og fagbevægelserne op igennem 1950’erne og 1960’erne. Partiet havde også repræsentation i Folketinget i 1950’erne, men mistede stemmer og blev elimineret fra parlamentet i 1960’erne.

I 1970’erne var partiet en aktiv deltager i venstrefløjsbevægelserne, herunder den store 1. maj-demonstration i 1972, der samlede mere end 100.000 mennesker i København. I løbet af 1980’erne og 1990’erne blev partiet imidlertid svækket af interne konflikter og økonomiske vanskeligheder og mistede langsomt sin indflydelse.

Ideologi

KPiD er dedikeret til at opbygge en socialistisk samfund og afskaffelse af kapitalisme og privatisering. Partiets grundlæggende ideologi er baseret på marxisme-leninisme og er påvirket af ideologierne i den russiske revolution og den internationale kommunistiske bevægelse.

Partiet er også en aktiv deltager i den internationale solidaritetsbevægelse og støtter mange forskellige internationale organisationer, der kæmper mod imperialisme og kapitalisme. KPiD støtter også en øget statslig kontrol over økonomien og støtter stærkt kollektivisme og arbejderdemokrati i økonomiens drift og kontrol.

Aktuelt

I dag er KPiD stadig aktivt og deltager i folkelige bevægelser og valg. Partiet er i øjeblikket repræsenteret i byrådet af Ærø Kommune. KPiD støtter også mange lokale og nationale kampagner, herunder kampagner mod imperialistiske krig og nyliberal økonomisk politik.

KPiD har også taget afstand fra fremmedhad, racisme og nationalisme og er for et samfund baseret på solidaritet og ligeværdighed.

FAQs

Hvordan er KPiD repræsenteret i Folketinget?
KPiD har ikke plads i Folketinget for tiden. Partiet mistede sin repræsentation i parlamentet i 1960’erne og har siden da kæmpet for at genvinde sin indflydelse. I dag er partiet kun repræsenteret i byråd og regionale organer.

Hvad er KPiD’s holdning til EU?
KPiD er imod EU og støtter en udtræden af Danmark fra EU. Partiet mener, at EU er et imperialistisk projekt og er imod neoliberal økonomisk politik, der er fremherskende i EU.

Hvad er KPiD’s holdning til NATO?
KPiD er imod NATO og mener, at organisationen er en aggressiv og imperialistisk militær alliance. Partiet støtter en afvikling af organisationen og en afslutning på Danmarks deltagelse i NATO’s militære interventioner rundt om i verden.

Hvilke kampagner støtter KPiD?
KPiD støtter mange nationale og internationale kampagner, herunder kampagner for fred, rettigheder for indvandrere og flygtninge, faglige rettigheder, miljøbeskyttelse og kvinde- og LHBTQ-rettigheder. Partiet er også en aktiv deltager i antiracistiske og antifascistiske kampagner.

Hvordan finansierer KPiD sig selv?
KPiD finansieres hovedsageligt af medlemmerne og donationer fra sympatisører og organisationer. Partiet modtager ikke støtte fra erhvervslivet eller regeringen.

Er KPiD et revolutionært parti?
KPiD betragter sig selv som et revolutionært parti, der arbejder for at opbygge et socialistisk samfund og afskaffe kapitalisme og privatisering. Partiet tror på, at revolution er nødvendig for at opnå disse mål og er inspireret af den russiske revolution og andre revolutionære kampe rundt om i verden.

Hvordan er KPiD forskellig fra andre venstreorienterede partier i Danmark?
KPiD er ikke det eneste venstreorienterede parti i Danmark og er forskellig fra andre partier ved dets dedikation til marxisme-leninisme og den internationale kommunistiske bevægelse. Partiet er også mere revolutionært orienteret og støtter arbejderdemokrati og kollektivisme.

Søgeord søgt af brugere: communist party of albania, communist party of india, belarusian communist party, communist party of turkey, Dutch communist party, Communist party of luxembourg, Ecuador communist, polish communist party

Se videoen om “communist party of denmark”

These Are The Last Five Communist Countries

se mere: bfyhealth.com

Billeder relateret til communist party of denmark

These Are The Last Five Communist Countries
These Are The Last Five Communist Countries

communist party of albania

Kommunistpartiet i Albanien (KPA), også kendt som Partiet for Arbejdere i Albanien, (PPSh), var det styrende kommunistparti i Albanien fra 1945 til 1991. Partiet blev grundlagt i 1941 som Albanernes Socialistiske Parti og skiftede navn til PPSh i 1948. Partiet var medlem af Den Internationale Kommunistiske Bevægelse og var en af ​​de mest radikale kommunistpartier i hele verden.

KPA kom til magten i 1944, efter at Albanien var blevet befriet af de jugoslaviske og sovjetiske hære. Partiet oprettede en ensartet socialistisk stat, der var inspireret af Sovjetunionen, og førte en brutal kampagne mod modstandere, der blev betragtet som fjender af staten. Titusindvis af mennesker blev henrettet eller fængslet i løbet af kommunistpartiets styre.

I 1991 blev Albanien ramt af omfattende økonomisk krise og politisk uro. Dette førte til, at kommuniststyret kollapsede, og KPA blev opløst. I dag er Albanien en parlamentarisk republik og en demokratisk nation med et flerpartisystem.

Historie

Kommunistpartiet i Albanien blev grundlagt i november 1941 af partisanske enheder, der var dedikeret til at kæmpe mod den italienske fascistiske besættelsesmagt og mod den nationale reaktion. Partiet blev født ud af en alliance mellem to grupper: den intellektuelle gruppe, Skënderbeg Division, og den militære Enheden for National Befrielse. Albanernes Socialistiske Parti blev grundlagt under Illyrian National Liberation Front.

Under Anden Verdenskrig forblev Albanien neutral, men i 1943 blev landet besat af den italienske hær, og i 1944 blev landet befriet af de jugoslaviske og sovjetiske hære. I november 1944 overtog kommunistpartiet magten og etablerede en socialistisk stat i Albanien. Partiet skiftede navn til Partiet for Arbejdere i Albanien i 1948 for at demonstrere en mere proletarisk tilgang.

Under Enver Hoxhas ledelse (1944-1985) var partiet kendt for sin isolationistiske politik og opbygningen af et totalitært regime. Albanien var i en periode af konstant nationalisme og økonomisk planlægning styret af KPA. Hoxha var også kendt for at skabe en kult omkring hans person, hvilket betød at han var uundværlig for partiet.

Efter Hoxhas død i 1985 blev Albanien styret af Ramiz Alia, og i de følgende år blev der gjort forsøg på at reformere økonomien og politikken. Men i 1990 ramte Albanien omfattende økonomisk uro og politisk uro, og KPA blev opløst i december 1991.

Ideologi

Kommunistpartiet i Albanien var kendt for sin ensrettede socialistiske ideologi, som var inspireret af Sovjetunionen og Maoistisk Kina. Partiet var forpligtet til klasseløshed og et kommunistisk samfund baseret på arbejdernes kontrol og ejerskab af produktionsmidlerne. KPA var også kendt for at propaganda for et system af selvledelse af arbejderne i produktionsprocessen.

KPA var også kendt for sin anti-imperialistiske politik og støttede revolutionære bevægelser i hele verden. Partiet afviste den sovjetiske ledelses politik over for de andre socialistiske lande, og benyttede enhver lejlighed til at angribe den sovjetiske overhøjhed.

Partiet var imidlertid også kendt for sin isolationistiske politik. Under Hoxhas regime havde Albanien minimal kontakt med andre nationer og var isoleret fra det internationale samfund. Hoxha var kendt for sin afvisning af Sovjetunionens afslapning af spændingerne og reformpolitikken under Mikhail Gorbachevs ledelse.

KPA var kendt for sin brutale undertrykkelse af politisk opposition, dissidenter og andre, der blev betragtet som fjender af staten. Tusindvis af mennesker blev fængslet, tortureret og henrettet, og der blev indført en persondyrkelse af Hoxha.

FAQs

Q: Hvordan kom KPA til magten i Albanien?
A: KPA kom til magten i Albanien i 1944 efter befrielsen af landet af den jugoslaviske og sovjetiske hær.

Q: Hvad var den socialistiske stat, som KPA etablerede?
A: Den socialistiske stat, som KPA etablerede, var baseret på klasseløshed og arbejdernes kontrol over produktionsmidlerne. Staten var også stærkt centraliseret og havde en ensrettet ideologi.

Q: Hvornår endte KPA’s styre i Albanien?
A: KPA’s styre i Albanien endte i 1991, efter at Albanien blev ramt af omfattende økonomisk krise og politisk uro.

Q: Hvad var KPA’s ideologi?
A: KPA’s ideologi var ensartet socialistisk, inspireret af Sovjetunionen og Maoistisk Kina. Partiets mål var at opbygge et kommunistisk samfund baseret på klasseløshed og arbejdernes kontrol over produktionsmidlerne.

Q: Hvordan var KPA’s politik over for andre nationer?
A: KPA var kendt for sin isolationistiske politik og havde minimal kontakt med andre nationer. Partiets politik var også antydet af anti-imperialisme, og det støttede revolutionære bevægelser i andre lande.

Q: Hvad var resultatet af KPA’s styre i Albanien?
A: KPA’s styre førte til en ensrettet socialistisk stat, en brutal undertrykkelse af politisk opposition og en persondyrkelse af Hoxha. Styrets endelige resultat var imidlertid en omfattende økonomisk krise og politisk uro, som førte til kommunistpartiets kollaps i 1991.

communist party of india

Den Communist Party of India (CPI) blev grundlagt i Tashkent, Sovjetunionen, i 1925 og er en af ​​de ældste politiske partier i Indiens historie. CPI har været en vigtig del af Indiens politiske landskab siden sin oprettelse. Partiet har gennemgået forskellige ideologiske ændringer gennem årene og har været en fortsat kilde til politisk diskurs i Indien. CPI har altid rejst spørgsmålet om social retfærdighed og har spillet en central rolle i at organisere bønder og arbejdere i Indien til at kæmpe for deres rettigheder.

Ideologisk grundlag

Den indiske kommunistiske bevægelse er en marxistisk-leninistisk bevægelse, der tror på socialismens værdier og håber at skabe en socialistisk samfund i Indien. CPI blev grundlagt af en gruppe indiske aktivister, der blev trænet i Sovjetunionen. I starten var CPI påvirket af bolsjevisme, men senere blev partiet nødt til at indføre en mere indisk specifik ideologi. CPI er kendt for sin stærke opposition til kapitalisme og imperialismen. Partiet tror på, at en socialistisk økonomi kan give lige muligheder til alle og eliminere fattigdom i samfundet.

Historie

Partiets begyndelse var en konsekvens af en splittelse mellem to forskellige fløje inden for det indiske nationalistiske parti, Congress Party. CPI blev forladt af tilhængerne af de kommunistiske ideer, der var uenige i Congress Partys politik af samarbejde med briterne. De mente i stedet for, at Modi-regeringen skulle fokusere på at opnå fuld uafhængighed for Indien. CPI har siden oprettelsen været involveret i nogle af de mest bemærkelsesværdige begivenheder i Indiens historie, inklusive den indiske frihedskamp. Partiet blev kriminaliseret i 1948 og har gennemgået forskellige politiske og ideologiske ændringer gennem årene.

CPI i dag

CPI er fortsat en vigtig del af Indiens politiske landskab, især i delstaterne Kerala og West Bengal. Partiet er også til stede i en række andre delstater i Indien. CPI er en af ​​de få politiske partier i Indien, der forbliver trofast mod marxistisk-leninistisk ideologi. Partiet er kendt for at have stærke relationer med fagforeningerne og er en af ​​stifterne af All India Trade Union Congress (AITUC).

CPI er vært for den indiske kommunistiske bevægelses topmøde hvert tredje år. På disse topmøder diskuteres partistrategier og -politikker. CPI har også dets eget politiske magasin, New Age, som udgiver artikler og analyser af det indiske politiske landskab.

FAQs

Hvordan er CPI forskellig fra andre politiske partier i Indien?

CPI er det eneste parti i Indien, der følger en marxistisk-leninistisk ideologi. Partiet tror på, at socialismen kan give lige rettigheder og muligheder til alle og eliminere fattigdom i samfundet. CPI har en stærk base i fagforeninger og har historisk set været involveret i kampene for arbejderes og bønders rettigheder.

Hvad er CPI’s rolle i Indiens politiske landskab?

CPI er en af ​​de vigtigste politiske partier i Indien. Partiet har stærke rødder i delstaterne Kerala og West Bengal og er også til stede i en række andre dele af Indien. CPI’s ideologiske og politiske tilgang adskiller sig fra andre politiske partier i Indien, da det tror på socialismens værdier og håber at skabe en socialistisk samfund i Indien.

Hvilke er CPI’s største udfordringer i dag?

CPI’s største udfordringer i dag er at forblive relevant i det indiske politiske landskab og fortsætte med at organisere arbejdere og bønder til at kæmpe for deres rettigheder. Partiet står også over for konkurrence fra andre venstreorienterede partier, og dets ideologiske tilgang kan være en hindring for at få bredere støtte i Indien.

Hvilke politikker og spørgsmål er CPI i dag involveret i?

CPI er i dag involveret i en række politiske spørgsmål og kæmper for arbejderes, bønders og miljøets rettigheder. Partiet har også været aktivt i at kæmpe mod den stigende fascisme og chauvinisme i Indien og har været en trafikal stemme i kampen for social retfærdighed og lighed. CPI er også involveret i at kæmpe mod den nuværende Modi-regering og dens neoliberale politikker.

Konklusion

CPI har spillet en vigtig rolle i Indiens politiske landskab siden sin oprettelse i 1925. Partiet har været en stærk stemme for kampen om social retfærdighed og har været involveret i nogle af de mest bemærkelsesværdige begivenheder i Indiens historie. CPI’s ideologiske og politiske tilgang adskiller sig fra andre politiske partier i Indien og tror på socialismens værdier. Partiet står dog over for udfordringer med at forblive relevant i det indiske politiske landskab og konkurrence fra andre venstreorienterede partier.

FAQs

Hvor er CPI til stede i Indien?

CPI er stærkt til stede i delstaterne Kerala og West Bengal, men er også til stede i en række andre dele af Indien.

Hvad er CPI’s ideologiske tilgang til politik?

CPI tror på socialismens værdier og håber at skabe en socialistisk samfund i Indien. Partiet tror på, at en socialistisk økonomi kan give lige muligheder til alle og eliminere fattigdom i samfundet.

Hvordan er CPI forskellig fra andre politiske partier i Indien?

CPI er det eneste parti i Indien, der følger en marxistisk-leninistisk ideologi. Partiet tror på, at socialismen kan give lige rettigheder og muligheder til alle og eliminere fattigdom i samfundet. CPI har en stærk base i fagforeninger og har historisk set været involveret i kampene for arbejderes og bønders rettigheder.

Du kan se flere oplysninger om communist party of denmark her.

Se mere information her: https://bfyhealth.com/blog

så du har læst emneartiklen communist party of denmark. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 89 communist party of denmark

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *