Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Danske repræsentanter i Europaparlamentet 2013: En oversigt

Danske repræsentanter i Europaparlamentet 2013: En oversigt

Morten Løkkegaard - Danske Politikere i EU Parlamentet

danske medlemmer af europaparlamentet 2013

Disclaimer: As an AI language model, I have been trained on a dataset of text from the internet. While I strive to provide accurate information, I make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness or adequacy of the content. Please use this article for informational purposes only.

Danske medlemmer af Europaparlamentet 2013

Europaparlamentet er den lovgivende forsamling for Den Europæiske Union (EU) og består af medlemmer fra alle EU’s medlemsstater. I 2013 var Danmark repræsenteret af 13 medlemmer af Europaparlamentet, der blev valgt ved valget i 2009. I denne artikel vil vi se nærmere på disse 13 danske medlemmer af Europaparlamentet, deres politiske tilhørsforhold og deres arbejde i parlamentet.

Konservative:

1. Bendt Bendtsen (K)

Bendt Bendtsen repræsenterede Det Konservative Folkeparti i Europaparlamentet fra 2004-2019. Han var i 2013 gruppeformand for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP) i Europa-Parlamentet. Bendtsen har fokuseret på emner som energi, klima og industri, og har arbejdet for at fremme en mere bæredygtig europæisk energiforsyning.

2. Gitte Seeberg (K)

Gitte Seeberg repræsenterede ligeledes Det Konservative Folkeparti i Europaparlamentet fra 2004-2014. Hun var i 2013 medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Seeberg arbejdede bl.a. for at fremme miljøvenlige og bæredygtige løsninger i EU.

Socialdemokraterne:

3. Dan Jørgensen (S)

Dan Jørgensen var medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne fra 2004-2014. I 2013 var han gruppeformand for Den Progressive Alliance af Socialister og Demokrater (S&D) i Europa-Parlamentet. Jørgensen har fokuseret på emner som klima, energi og miljø og var bl.a. medforfatter til nye regler for reduktion af CO2-udledninger fra personbiler og varevogne i EU.

4. Christel Schaldemose (S)

Christel Schaldemose repræsenterede Socialdemokratiet i Europaparlamentet fra 2004-2019. I 2013 var hun medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Schaldemose arbejdede for at beskytte EU-forbrugere og forbedre forholdene for det indre marked.

5. Ole Christensen (S)

Ole Christensen repræsenterede Socialdemokratiet i Europaparlamentet fra 2004-2019. I 2013 var han medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Christensen arbejdede for at fremme social retfærdighed og rettigheder for arbejdstagere i EU.

Radikale Venstre:

6. Morten Løkkegaard (RV)

Morten Løkkegaard var medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre fra 2009-2019. I 2013 var han gruppeformand for den liberale Alliance af Liberale og Demokrater i Europa (ALDE) i Europa-Parlamentet. Løkkegaard har fokuseret på emner som innovation og iværksætteri og har bl.a. arbejdet for at fremme en mere konkurrencepræget og digital økonomi i EU.

7. Jens Rohde (RV)

Jens Rohde var medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre fra 2009-2017. I 2013 var han medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Rohde arbejdede for at styrke det indre marked og forbrugerbeskyttelse i EU og var bl.a. medforfatter til nye regler for roaming-afgifter i EU.

Socialistisk Folkeparti:

8. Emilie Turunen (SF)

Emilie Turunen var medlem af Europaparlamentet for Socialistisk Folkeparti fra 2009-2014. I 2013 var hun medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og var medforfatter til nye regler for dyrevelfærd i EU. Turunen har fokuseret på emner som miljø, klima og social retfærdighed.

Folkebevægelsen mod EU:

9. Søren Søndergaard (FMEU)

Søren Søndergaard var medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU fra 2004-2019. I 2013 var han medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Søndergaard arbejdede for at beskytte borgerrettigheder og styrke demokratiet i EU.

10. Rina Ronja Kari (FMEU)

Rina Ronja Kari var medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU fra 2009-2019. I 2013 var hun medlem af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Kari arbejdede for at fremme ligestilling og kvindefrigørelse i EU.

Venstre:

11. Jens-Peter Bonde (V)

Jens-Peter Bonde var medlem af Europaparlamentet for Venstre fra 1979-2008 og for Folkebevægelsen mod EU fra 2008-2009. I 2013 var han medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Bonde arbejdede for at styrke demokratiet og borgerrettigheder i EU.

Liberal Alliance:

12. Morten Helveg Petersen (LA)

Morten Helveg Petersen var medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance fra 2014-2019. I 2013 var han medlem af Udvalget om Transport og Turisme. Petersen arbejdede for at fremme bæredygtig transport og infrastruktur i EU og var bl.a. medforfatter til en ny strategi for bæredygtig transport i EU.

Det Radikale Venstre:

13. Jeppe Kofod (RV)

Jeppe Kofod var medlem af Europaparlamentet for Det Radikale Venstre fra 2009-2014 og for Socialdemokratiet siden 2014. I 2013 var han medlem af Udvalget om Budgetkontrol. Kofod arbejdede for at sikre effektiv brug af EU’s budget og bekæmpe svig og korruption i EU.

FAQs:

1. Hvordan vælges danske medlemmer af Europaparlamentet?

Danske medlemmer af Europaparlamentet vælges ved et valg hvert femte år. Danmark er én af de 28 medlemsstater i EU og har således 13 pladser i Europaparlamentet. Medlemmerne vælges gennem et proportional repræsentationssystem.

2. Hvad er Europaparlamentets rolle i EU?

Europaparlamentet er den lovgivende forsamling for EU og har således en væsentlig rolle i den europæiske beslutningsproces. Parlamentets medlemmer er direkte valgt af EU-borgerne og har beføjelse til at vedtage og ændre lovgivning, godkende EU-budgettet og føre tilsyn med EU’s institutioner og politikker.

3. Hvad er forskellen mellem EPP og S&D-grupperne i Europaparlamentet?

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe) er en center-højre-gruppe bestående af konservative og kristendemokratiske partier i Europaparlamentet. S&D (Den Progressive Alliance af Socialister og Demokrater) er en center-venstre-gruppe bestående af socialdemokratiske, socialistiske og progressive partier i Europaparlamentet.

4. Hvad er EU’s indre marked?

EU’s indre marked er en fælles markedsløsning, hvor varer, tjenesteydelser, personer og kapital kan bevæge sig frit mellem EU’s medlemsstater. Formålet med det indre marked er at fremme økonomisk vækst og jobskabelse, samt at skabe bedre valgmuligheder og forbrugerbeskyttelse for EU-borgere.

Søgeord søgt af brugere: europa-parlamentet medlemmer, hvor ligger eu-parlamentet, europa-parlamentet luxembourg, hvor ofte flytter eu-parlamentet, eu parlamentet flyttecirkus, besøg eu parlamentet bruxelles, europa-parlamentet formand, venstre europa-parlamentet

Se videoen om “danske medlemmer af europaparlamentet 2013”

Morten Løkkegaard – Danske Politikere i EU Parlamentet

se mere: bfyhealth.com

Billeder relateret til danske medlemmer af europaparlamentet 2013

Morten Løkkegaard - Danske Politikere i EU Parlamentet
Morten Løkkegaard – Danske Politikere i EU Parlamentet

europa-parlamentet medlemmer

Europa-Parlamentet er et af de vigtigste demokratiske organer i Europa, hvor medlemmerne er valgt direkte af de europæiske borgere. Parlamentet har en række beføjelser, som er med til at bestemme EU’s politik, såvel som at udføre en kontrolfunktion af andre EU-institutioner, som for eksempel Kommissionen og Rådet.

Europa-Parlamentets medlemmer er valgt af borgerne i de 28 EU-lande, og antallet af medlemmer fra hvert land afhænger af størrelsen af ​​deres befolkning. I alt er der 751 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer alle europæiske borgere og arbejder på at sikre, at deres interesser og bekymringer bliver hørt på EU-niveau. De arbejder også for at fremme EU’s kerneværdier, såsom retsstaten og demokratiet.

Europa-Parlamentets medlemmers vigtigste opgave er at lovgive på EU-niveau. De stemmer på nye love, der påvirker EU-borgerne på mange forskellige måder. De lovgiver også inden for et bredt spektrum af emner, såsom handel, miljøbeskyttelse, sikkerhed, sundhed og meget mere.

Medlemmer af Europa-Parlamentet er også ansvarlige for at udføre en kontrolfunktion af andre EU-institutioner. De undersøger, hvordan Kommissionen og Rådet har implementeret EU’s love og politikker og tager stilling til, om de har handlet i overensstemmelse med EU’s love og principper.

Europa-Parlamentets medlemmer samarbejder ofte med ngo’er, eksperter og andre interessenter for at sikre, at deres beslutninger er af højeste kvalitet og møder borgernes behov.

Europa-Parlamentets medlemmer har også mulighed for at deltage i en række udvalg, der fokuserer på forskellige emner. Disse udvalg er ansvarlige for at undersøge og udarbejde rapporter om bestemte emner, såsom skatter, menneskerettigheder og transport. Disse rapporter kan påvirke lovgivningsprocessen og bidrage til at forbedre EU’s politikker.

FAQs

Hvordan bliver medlemmerne af Europa-Parlamentet valgt?

Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af borgerne i de 28 EU-lande. Valg afholdes hvert femte år, og hvert land har et bestemt antal pladser i Europa-Parlamentet, der afhænger af størrelsen på den pågældende lands befolkning.

Hvad er Europa-Parlamentet ansvarlige for?

Europa-Parlamentet er ansvarligt for at lovgive på EU-niveau og udføre en kontrolfunktion af andre EU-institutioner, såsom Kommissionen og Rådet. Parlamentet arbejder også for at fremme EU’s kerneværdier, såsom retsstaten og demokratiet.

Hvad er Europa-Parlamentets største opgave?

Europa-Parlamentets største opgave er at lovgive på EU-niveau. Medlemmerne stemmer på nye love, der påvirker EU-borgerne på mange forskellige måder. De lovgiver også inden for et bredt spektrum af emner, såsom handel, miljøbeskyttelse, sikkerhed, sundhed og meget mere.

Hvordan fungerer samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen og Rådet?

Europa-Parlamentet arbejder tæt sammen med både Kommissionen og Rådet, som er ansvarlige for henholdsvis gennemførelse af EU-lovgivning og udenrigspolitik. Parlamentet kan træffe beslutninger om EU-lovgivning og budgettet, mens Kommissionen står for at implementere dem. Rådet består af medlemsstaternes regeringer og samarbejder ofte med Europa-Parlamentet og Kommissionen for at træffe beslutninger på tværs af EU.

Hvilken rolle spiller Europa-Parlamentet i EU’s demokrati?

Europa-Parlamentet er en af de vigtigste demokratiske institutioner i EU og repræsenterer borgerne direkte i EU-politikken. Parlamentet er valgt af EU-borgerne og arbejder for at sikre, at deres interesser og bekymringer bliver hørt på EU-niveau. Parlamentet har også en vigtig kontrolfunktion over for andre EU-institutioner, såsom Kommissionen og Rådet.

hvor ligger eu-parlamentet

Hvor Ligger EU-Parlamentet?

EU-Parlamentet er en af de vigtigste institutioner i Den Europæiske Union (EU). Det er den lovgivende gren af EU, og dens medlemmer er direkte valgt af EU-borgerne. Parlamentet er ansvarligt for at vedtage og ændre EU-lovgivningen og arbejder sammen med de andre institutioner i EU for at beslutte, hvordan EU skal fungere.

Men hvor ligger EU-Parlamentet egentlig placeret? Det er en af de mest almindelige spørgsmål, der stilles om EU-Parlamentet af mennesker rundt omkring i verden. Her er hvad du behøver at vide om, hvor EU-Parlamentet ligger.

Placering af EU-Parlamentet

EU-Parlamentet har tre vigtige placeringer i Europa. Det primære sted, hvor Parlamentet holder sine møder, er Strasbourg i Frankrig, men Parlamentet har også kontorer i Bruxelles i Belgien og Luxembourg.

Strasbourg

EU-Parlamentet afholder 12 af sine 14 månedlige plenarmøder i Strasbourg. Strasbourg er en by med ca. 280.000 indbyggere, og EU-Parlamentet har en af ​​sine vigtigste bygninger i byen, kaldet Louiseweiss-bygningen. Louiseweiss-bygningen ligger i bydelen Wacken og er et ikonisk bygningsværk, der viser Parlamentets engagement i Europas enhed og fred.

Parlamentets valg om at holde sine plenarmøder i Strasbourg kan spores tilbage til den anden verdenskrig og ønsket om at forstærke det fransk-tyske samarbejde samt for at undgå, at én by blev set som for meget magtfuld i EU.

Bruxelles

EU-Parlamentet har også mange af sine sekretariater og valgkabiner i Bruxelles. Bruxelles er også hovedsædet for EU-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union. Parlamentets bygning i Bruxelles er kendt som “Paul Henri Spaak-bygningen” og blev opkaldt efter en tidligere belgisk premierminister.

Siden Bruxelles blev et af EU’s centrum i midten af ​​1980’erne, er byen gradvist blevet en af ​​de mest betydningsfulde byer i Europa. Byen er kendt for sin rige historie og kultur samt for sine europæiske institutioner.

Luxembourg

Endelig har EU-Parlamentet også en anden bygning i Luxembourg. Byggeriet blev afsluttet i 1997 og er kendt som “KAD Building”. Bygningen bruges hovedsageligt som et sekretariat til Parlamentet.

FAQs om EU-Parlamentet:

1. Hvor mange medlemmer har EU-Parlamentet?

EU-Parlamentet har 705 medlemmer, valgt af EU-borgere hvert femte år.

2. Hvad er EU-Parlamentets rolle?

EU-Parlamentet er den lovgivende gren af EU og er ansvarlig for at vedtage og ændre EU-lovgivning. Parlamentet godkender også EU’s budget og godkender præsidenten for EU-Kommissionen.

3. Hvornår blev EU-Parlamentet oprettet?

EU-Parlamentet blev oprettet i 1952 og har udviklet sig over tid til den rolle, det har i dag.

4. Kan offentligheden besøge EU-Parlamentet?

Ja, offentligheden kan besøge EU-Parlamentet og booke et besøg gennem Parlamentets officielle hjemmeside.

5. Hvor ofte mødes EU-Parlamentet?

EU-Parlamentet mødes normalt 12 gange om året.

Konklusion

EU-Parlamentet er en af de vigtigste institutioner i Europa og er ansvarlig for at vedtage og ændre EU-lovgivning, godkende EU’s budget og godkende præsidenten for EU-Kommissionen. Parlamentet har tre vigtige placeringer i Europa: Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg. Strasbourg er det primære sted, hvor Parlamentet holder sine plenarmøder, mens Bruxelles og Luxembourg fungerer som sekretariat og valgkabiner til Parlamentet.

EU-Parlamentet er en integreret del af Europas demokrati og den arbejder hver dag på at styrke Europas enhed og fred. Der er mange måder, hvorpå offentligheden kan engagere sig med Parlamentet, inklusive at besøge Parlamentet og følge dets arbejde online eller på de sociale medier.

Du kan se flere oplysninger om danske medlemmer af europaparlamentet 2013 her.

Se mere information her: bfyhealth.com/blog

så du har læst emneartiklen danske medlemmer af europaparlamentet 2013. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 56 danske medlemmer af europaparlamentet 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *